O Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona
Slika

Imajući u vidu značaj privrede za cjelokupan razvoj Tuzlanskog kantona, te oslanjajući se na opredjeljenja Vlade Tuzlanskog kantona usmjerenim ka unapređenju poslovnog ambijenta, otvaranju novih radnih mjesta i osiguranju privrednog razvoja, u oktobru 2017. godine je usvojen Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, kojim je osnovano Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona. Ministarstvo je počelo sa radom 01. januara 2018. godine, te svoje poslove i zadatke iz okvira nadležnosti realizuje kroz ostvarivanje strateških ciljeva, programa i aktivnosti zasnovanih na Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona te normativnim aktima i drugim strateškim dokumentima koji se odnose na resorne oblasti rudarstvo, industriju, energetiku, razvoj, poduzetništvo i obrt.

U skladu sa navedenim, fokus djelovanja Ministarstva privrede zasnovan je na razvoju i jačanju konkurentnosti poslovnog sektora Tuzlanskog kantona, zasnovanog na savremenim pravcima razvoja te unapređenju poslovnog ambijenta olakšavajući privrednim subjektima da se usmjere ka progresivnom razvoju temeljenom na inovacijama, novim tehnologijama, obnovljivim izvorima energije i specifičnim i savremenim znanjima i vještinama. Navedeno se ostvaruje se kroz programe podrške unapređenju poslovanja, konkurentnosti i inovativnosti privrednih subjekata sa područja Tuzlanskog kantona, te implementaciji značajnijih projekata u cilju poticanja cjelokupnog razvoja Kantona. Efikasno upravljanje integrisanim razvojem u Tuzlanskom kantonu ostvaruje se kroz koordinirano vertikalno i horizontalno djelovanje u navedenoj oblasti, pripremu projektnih aplikacija, procese europskih integracija, te jačanjem kapaciteta za implementaciju zajedničkih projekata javnog i privatnog sektora. Ministarstvo kroz svoje djelovanje stavlja poseban akcenat na stvaranje bolje saradnje i koordinacije razvojnih aktivnosti javnog, privatnog i nevladinog sektora, kako bi doprinijeli multiplikaciji razvojnih efekata u Tuzlanskom kantonu.

0 0